cửa chống ngập

March 13, 2017

Cửa chống ngập nước

Cửa chống ngập nước là sản phẩm được ITONIG giúp thay thế tình trạng ngập nước, nước tràn vào nhà tiết kiệm ngăn ngừa cản nước tràn vào nhà đến 100%. Với thiết bị Cửa chống nhập nước này được ứng dụng cho cá nhân hộ gia đình hoặc công ty tập thể đang cần sự giúp đỡ hoạt động vì những hư hỏng nước lũ phát ra.