In hoa văn bề mặt bê tông

September 4, 2017

Công nghệ tạo hoa văn bề mặt bê tông

Công nghệ tạo hoa văn bề mặt bê tông là phương pháp sử lý bề mặt như: làm chậm quá trình đông cứng, bê tông mộc, in ảnh bê tông, chạm khắc bề mặt, phun sơn tạo màu… sẽ làm tăng khả năng sáng tạo, ứng dụng của sản phẩm.